Några exempel

Här är några exempel på våra tjänster:

Villa och fritidshus

Vi har levererat mängder av solcellspaneler till villor och fritidshus genom åren. Det gör att vi har byggt upp en stor erfarenhet av helt olika förutsättningar. Vi har täckt hela villor och garage – och vi har ordnat med energiförsörjningen för fritidshus som varken har vatten eller el. I det senare fallet har vi installerat batteriuppbackad el för försörjning av slamvattenrening och övriga elbehov.

Toppa med Solar iBoost och LED

Det största steget till minskade elkostnader har du redan tagit när du har valt solenergi. Men det finns mer du kan göra. Med Solar iBoost kan du använda din producerade el även om du inte är hemma. Den ser till att värma vattnet till badrummet, diskmaskinen etc. Sedan tillkommer pengarna du sparar genom att använda LED-lysrör och LED-lampor inomhus och utomhus.

Lantbruk

Lantbruk och stall har ofta stora takytor och energiförbrukning under dagtid. Det gör att besparingen blir stor med solenergi.

Det här är en anläggning vi installerade på ett stall i Södermanland med två sektioner solcellspaneler, total 72x250W=18kW och två växelriktare om vardera 8.3kW. Vi installerade också ett Dovado (trådlöst modem) som anslöts till växelriktarna för fjärravläsning.

Lantbruk, stall och ridvolt kräver mycket belysning. Här finns användningsområden för både lampor, lysrör och strålkastare – alla naturligtvis av LED-typ för att spara energi.

Kontor och industri

För kontors- och industrifastigheter är det väldigt lönsamt med solcellspaneler i och med att den mesta energin förbrukas under den tid som solen skiner.

Givetvis ska lampor och lysrör vara av LED-typ. Det finns i dag en mängd olika former av punktbelysning och belysningspaneler för inbyggnad i innertaket.

Fastigheter och bostadsrättsföreningar

För fastigheter och bostadsrättsföreningar finns mycket att spara på förbrukningen av el till de gemensamma utrymmena tack vare stora takytor. Har man inte fjärrvärme så kan överskottselen också användas för uppvärmning av varmvatten.

För att spara ännu mer väljer ni LED-belysning i form av lysrör och lampor till gemensamma utrymmen inomhus och utomhus.

Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar som ishallar och sporthall kan göra stora besparingar med solcellspaneler. Takytorna är stora och elförbrukningen hög och kontinuerlig – speciellt gäller det ishallar med stort kylbehov. Med Solar iBoost kopplat till solcellspanelerna värmer ni dessutom vattnet till duscharna.

Om bara LED hade funnits – ett exempel på onödig elförbrukning

Efter att Measols vd Bengt Nylund personligen arrangerat VM på Johanneshovs istadion blev han medveten om problemet med dubbelförbrukning. De starka strålkastare som behövdes för TV-sändningen smälte isen när ismaskinerna inte kunde köras för fullt. Det gjorde att man fick TV-sända i etapper så att isen kunde frysa till mellan varven.

Vanliga strålkastare producerar massor av värme som strålar ned och smälter isen medan LED-belysning bara alstrar en bråkdel av värmen men ger lika mycket ljus och samtidigt förbrukar mycket mindre el. Om LED hade funnits då kunde TV-sändningen ha gjorts utan problem samtidigt som ismaskinerna hade gått på sparlåga.